ติดต่อเรา

บริษัท คณารักษ์ การ์เมนท์ จำกัด

เลขที่ 5 ซ.เอกชัย 89/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร 0-2894-5445-7 แฟกซ์ 0-2894-5448

Call Center: (066)-02-894-5445-7
Live Chat: www.facebook.com/kanarug
Email: info@kng.co.th

แผนที่