หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์บริษัท คณารักษ์ การ์เมนท์ จำกัด

บริษัท คณารักษ์ การ์เมนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 เป็นโรงงานการ์เมนท์ผลิตสินค้าทุกชนิดเกี่ยวกับผ้า
มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี ก่อนจดทะเบียนในรูปบริษัท โดยมุ่งหวังที่จะนำบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต